Ing. Jana Schneiderová, autorizovaný stavebný inžinier